Registreeri

Viveo Health Blogi

COVID-19 ja rasedus: Eesti raseduse jälgimise ja sünnitusabi juhend on vastuolus WHO soovitustega

Autor
Katrin Pääsuke Terviseõde

Tekkis küsimusi?

Palun võtke meiega ühendust

Seoses COVID-19 pandeemiaga peatati Eestis pea kogu plaaniline ambulatoorne ja statsionaarne ravi, et suunata kõik jõud haiguspuhanguga tegelemiseks ning vältida personali nakatumisohtu. Kõige enam on edasise korralduse osas kirgi kütnud rasedate jälgimine ning tugiisikute lubamine sünnituse juurde. 

Eesti Naistearstide Selts, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Lastearstide Selts ja Eesti Perinatoloogia Selts leppisid 17.03.2020 kokku soovitused normaalse raseduse jälgimiseks ja sünnitusabi osutamiseks ning nakatumisest ohustatud vastsündinu jälgimiseks esimestel elunädalatel Eestis COVID-19 epideemia ajal. Soovitused tuginevad Ühendkuningriigi naistearstide seltsi värskele juhendile. 

Juhendis soovitatakse muuhulgas: 

  • Sünnitoetajat ja teisi pereliikmeid koos sünnitajaga haiglasse mitte lubada; 
  • COVID-19 haige ema vastsündinu emast kiiresti eraldada ning isoleerida 2 nädalaks; 
  • COVID-19 kahtluse või diagnoosiga emal isolatsiooniperioodil rinnapiimaga mitte toita; 
  • I trimestri skriining, ehk loote arengu hindamine, väärarendite avastamine ja kromosoomihaiguste riski täpsustamine peatada; 
  • Glükoosi tolerantsustest (GTT) ära jätta ning gestatsioondiabeet diagnoosida paastuveresuhkru alusel. 

Pea kõigi Eesti haiglate sünnitusosakonnad (sh Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum) on teatanud, et tugiisikute viibimine sünnituse juures või sünnitusjärgses palatis on keelatud. Viljandi ja Kuressaare haigla on küll teatanud, et tugiisiku viibimine sünnituse juures on lubatud juhul, kui tugiisik on täiesti terve, samuti on piiratud tugiisiku liikumine ning osakonnast või haiglast väljumisel ei ole tugiisikul lubatud enam osakonda siseneda. 

Kummastaval kombel lähevad mitmed neist soovitustest vastuollu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vastavate soovitustega raseduse, sünnituse ja imetamisega COVID-19 valguses, samuti Eesti juhendis viidatud Ühendkuningriigi juhendiga. 

Kindlasti ei soovitata vastsündinut ning ema eraldada, sest varane kontakt ja rinnaga toitmine on lapsele ülioluline. Ühendkuningriikide juhend viitab, et mõned Hiina raportid on soovitanud ema lapsest 14ks päevaks eraldada, ent toonitab, et sellel võivad olla negatiivsed mõjud lapse toitmisele ning ema-lapse sideme tekkimisele. 

Mõlemad eelnimetatud juhendid ütlevad selgelt, et seni pole viirust ei lootevees ega rinnapiimas tuvastatud. Kuna hetkel pole tõendeid, et viirus võiks rinnapiima kaudu levida, kaalub rinnaga toitmise selge kasulik mõju potentsiaalse nakatumisohu üles. Seega võivad COVID-19 diagnoosiga emad last rinnaga toita, ehkki igaks juhuks peaks järgima kõrgendatud hügieeninõudeid ning võimalusel kandma maski. 

Tõsi küll, Eesti juhend toob välja, et tehtud otsused lähtuvad olemasolevast suhteliselt piiratud informatsioonist ning võivad muutuda info lisandumisel ja olukorra arengust tulenevalt. Üheks kaalutluseks Eesti juhendi koostamisel on olnud ennekõike kvaliteetse ja turvalise sünnitusabi tagamine ning selleks vajaliku valvepersonali hulk. Näiteks on erialaseltsid juba pöördunud haigekassa poole, et I trimestri skriining asendada NIPT testiga. 

Mida rasedad üldiselt silmas peaks pidama: 

  • Seni puuduvad tõendid, et COVID-19 suurendaks raseduse katkemise ohtu või võiks raseduse ajal lapsele üle kanduda. Seetõttu on ka ebatõenäoline, et viirus võiks lapse arengule kahjulikult mõjuda. 
  • Siiski on teada, et rasedus mõjutab emade immuunsüsteemi ning rasedad võivad paljusid hingamisteede infektsioone põdeda keskmisest raskemini. Seetõttu on oluline end COVID-19 vastu hoolega kaitsta ning jälgida oma enesetunnet võimalike sümptomite osas. 
  • Eesti juhendi näol on tegemist justnimelt juhenditega ning sünnitanud emal on õigus selle järgimisest keelduda. Kui ema keeldub vastsündinu isoleerimisest ja/või ei loobu rinna(piima)ga toitmisest, dokumenteeritakse otsus vastavalt raviasutuse nõuetele ning lastakse ema ja laps koju tavapärases korras. 

Kasutatud allikad: 

Populaarsed postitused

29.10.2019
Unekvaliteet