Registreeri

Viveo Health Blogi

Kas ja millal saab videokõne arstiga Sind aidata?

Autor
Maria Männik Peremeditsiini arst-resident

Tekkis küsimusi?

Palun võtke meiega ühendust

Tänapäevases elus, kus kõige kallim ressurss on inimese aeg, areneb uus meditsiini haru –  telemeditsiin ehk tervishoiuteenuse osutamine distantsilt. See annab suurepärase võimaluse saada kiiresti arstikonsultatsioonile video teel ja säästa mõlema osapoole aega.

Esimene viide telemeditsiinile pärineb aastast 1950, kuid see hakkas kiiremini arenema 1960ndatel, kui NASA (National Aeronautics and Space Administration) teadlased mõistsid, et astronautide tervisliku seisundi jälgimiseks on vaja ehitada astronautide tervisliku seisundi kaug-jälgimise süsteem [1]. Viimasel kümnendil on jõudnud teenus jõuliselt tavakasutajale lähemale.

Kellele on telemeditsiin sobilik? Võib sobida igaühele, kes vajavad kiiresti arstiabi. See on lahenduseks pikkadele ravijärjekordadele. Ka neile, kes ei saa mingil põhjusel kodust/töölt lahkuda ja/ või kes elavad arstikeskustes kaugel. Telefoni- ja videokonsultatsioon pakub mugavust, kuna seda saab teha enda valitud asukohas.

Kui suur on arsti vastutus? Väga suur, patsiendi kaebuse alusel peab arst kaaluma ja otsuse tegema, kas antud juhul piisab ainult telekonsultatsioonist, või tuleb kutsuda ka inimene vastuvõtule või suunata eriarstile. Hea, kui peale telekonsultatsiooni on võimalus patsienti suunata  analüüsideks või täiendava uuringuteks. Kõige olulisemaks plussiks videokonsultatsiooni puhul on selle kiirus ja mugavus. Võrreldes tavameditsiini lahendusega, ei ole vaja otseselt pöörduda tervishoiuasutusse, saad kasutada seda reisil olles, keskustes kaugel elades või lihtsalt  vajadusest, et ei ole aega töö/ pere tõttu konkreetselt arsti vastuvõttu ootesaalis oodata. Samuti viirushaiguste perioodil on see mõistlik lahendus, sest arsti juurde minek või soodustada teiste nakatamist.

Telemeditsiini plussiks on ka ajaliselt kiirem diagnoosi saamine. Tavaliselt alles peale esmast pöördumist arsti juurde, määratakse analüüsid ja tellitakse lisauuringud, mille tulemuste järgi otsustatakse: kas ja millist ravi inimesele vaja on. Telemeditsiini kasutamisel saab reeglina pärast videonõustamist panna paika raviplaan ja kirjutada välja retsept.

Võimalused telemeditsiini rakendamisel: Telemeditsiini kasutamise ulatus sõltub valdkonnast: mitmetel juhtudel saab just esmase visiidi asendada videokõnega (külmetushaigus, allergiad, viirushaigused jm) et saada kiiresti inimesele ravi peale. Samuti on mõistlik kasutada videokõnet arstidel näiteks röntgenpiltide tulemuste edastamisel; kontrollimaks patsiendi paranemist pärast operatsiooni , uurimaks, kuidas patsient on paranenud. Samuti saab videokonsultatsiooni teel näiteks ka naistearst nõustada naist pereplaneerimise vahendite valikul. Telemeditsiini teenuse kombineerimine traditsioonilise arsti visiidiga hoiab kokku ka tervishoiu raha, sest videokonsultatsioon on väiksema ajakuluga ja võimaldab leida sobilik visiidi aeg nii arstil kui patsiendil.

Kas teate, kus on telemeditsiini teenus kõige rohkem levinud? Ameerika Ühendriigid, Hiina ja India.

Miks just Ameerika Ühendriikides tänapäevadel on kõige suurem kogemus telemeditsiini kasutamisel? Vastus on geograafilises ja majanduslikus omapäras – territoriaalselt suur, erineva maastikuga (ja raskesti ligipääsetavaga kohtadega/küladega). Samuti on Ameerika riik, kus pidevalt tegeletakse meditsiini kuluefektiivsusega, leides uusi võimalusi, et saada inimene kiiresti arsti juurde ja samas vähendada ühe ravijuhu maksumust.

Milline kasumlikkus on telekonsultatsioonil?Telekonsultatsioonide kasutuselevõtt psühhiaatria erialal vähendas patsientide mitteilmumist vastuvõtule 30% võrra, see on väga oluline, kuna just psühhiaatria patsientidel esinevad hirmud seoses kodust väljaminekuga ja privaatsusega. [3]

Järeldused: Telemeditsiin vajab veel harjumist nii arstide kui patsientide seas. Tehnoloogia kasutamine ja arsti võimekus video teel patsienti nõustada, ilma füüsiliselt nägemata, arenevad ajas ja teenust kasutades. Meie jaoks on oluline arendada telemeditsiini valdkonda edasi, et olla abiks nii tervishoiutöötajatele kui patsientidele. Viveo näitel on telemeditsiin saanud kasutajate seas positiivset tagasisidet.

Kasutatud allikad:

[1] Kruus, P., Ross, P., Hallik, R., Ermel, R., Aaviksoo, A. (2014). Telemeditsiini laialdasem rakendamine Eestis, Uuringuaruanne. Praxis.
[2] Dave Muoio, March 26, 2019 Report: Global telemedicine market will hit $130B by 2025.
[3] Vitor Rocha, 15 Jan 2019 CEO, Philips North America How telehealth can get healthcare to more people?

Populaarsed postitused

29.10.2019
Unekvaliteet