Registreeri

Viveo Health Blogi

Üle-eestilise uuringu tulemused: arstiabi kättesaadavus ja töötajate motivatsioonipaketid

Autor
Annika Ljaš

Tekkis küsimusi?

Palun võtke meiega ühendust

Viisime läbi kaks uuringut, et kaardistada inimeste rahulolu arstiabi kättesaadavusega ja tööandja panusega nende heaolusse ning omakorda hinnata tööandjate poolseid hoiakuid mõlemal teemal. Töötajatele suunatud küsimustikus osales 552 inimest erinevatelt erialadelt paljudest Eesti piirkondadest. Ettevõtte juhtidele ja personalitöötajatele suunatud küsimustikus omakorda 29 juhtivtöötajat erineva suurusega ettevõtetest.

Üks järeldus, mida uuringu tulemustest saab teha, on see, et tööandjate ja töötajate kogemus tervishoiusüsteemi kasutamisest on erinev. Juhtivtöötajad hindavad Eesti tervishoiusüsteemi keskmisest paremaks kuna tervisemure tekkides ei ole neil probleemiks pöörduda tasulise erameditsiini poole ning saada kohest abi. Samal ajal kannatavad töötajad pikkade ravijärjekordade all ja hindavad arstiabi kättesaadavust Eestis halvaks. 41,4% tööandjatest andsid riiklikule tervishoiusüsteemile 10 palli süsteemis hindeks 8 või enam. Samal ajal hindas töötajatest tervishoiusüsteemi positiivselt vaid 17%. Tervisemure korral pöördus tasulise arstiabi poole üle kolmandiku tööandjatest (35%) ja vaid 7% töötajatest. Töötajate seas on väga levinud tervisemure tekkides end ise diagnoosida ja ravida, kuidas osatakse, ning käia haigena tööl.

Teise järeldusena selgus, et lisahüved, mida tööandjad oma inimestele pakuvad, on paljudes ettevõtetes sarnased, aga need ei ole tihti asjad, mida inimesed päriselt vajavad. Väga levinud on sportimisega seotud soodustuse või toetuse pakkumine töötajatele (32,2% kõigist vastanuist), mida aga paljudel, kes treenivad end ise välitingimustes, on raske kasutada. Suur osa uuringus osalenud inimesi peavad just arstiabiga seotud hüvesid väga vajalikeks. 88,6% kõigist vastanuist väitsid, et peavad väga väärtuslikuks terviselahendust, mis tagaks neile kiire ja kvaliteetse arstiabi, hinnates seda kümne palli süsteemis hindega 8 või enam. Neist 72% hindasid seda võimalust 10 ehk maksimumpunktidega.

Samal ajal on ka ettevõtteid, kes majanduslikult või muudel põhjustel ei panusta töötajatesse kas üldse millegagi peale töötasu maksmise või suudavad tagada vaid baasvajadused ehk kohvi ning soojad tööruumid. Vastavalt kirjeldasid oma olukorda üle kolmandiku ehk 32,2% uuringus osalenud töötajatest.

Lisaks selgus uuringust, et kolmandik tööandjatest arvab, et enim motiveerib töötajaid kaasaegne töökeskkond ja ühisüritused kolleegidega. Samuti pidasid nad motiveerivaks sportimise soodustust, täiendkoolituste võimaldamist ning väljakutseid pakkuvat tööd. Uuringu tulemustest selgub ka, pakutavate hüvedega seotud info ei jõua töötajateni piisavalt hästi või piisava regulaarsusega ning nende kasutamine on tihti alla ootuste. Tsiteerides üht vastanut “Hüved on kindlasti head, kuid kahjuks nende kasutamine töötajate poolt on loid”.

Loodame, et tulemused julgustavad tööandjaid üle vaatama ja ümber hindama, milliseid hüvesid nende töötajad vajavad ning millistest võib loobuda. Seda enam, et 41,4% tööandjatest nentis, et heade töötajate leidmine on number üks tegur, mis täna raskendab nende ettevõtte arengut ja laienemist. Samuti soovitame inimestel aktiivsemalt huvi tunda, milliseid hüvesid nende ettevõte pakub, sest on tõenäoline, et nad ei oma täna terviklikku ülevaadet.

Uuringu tulemused leiad siit.

Populaarsed postitused

29.10.2019
Unekvaliteet