Registreeri

Viveo Health Blogi

Viveo ei asenda perearstisüsteemi, vaid aitab seda täiendada

Autor
Katrin Pääsuke Terviseõde

Tekkis küsimusi?

Palun võtke meiega ühendust

Üks sagedasemaid küsimusi Viveo Health lahenduse kohta on see, kas selle kasutamiseks peab inimene oma perearstist loobuma. Nii see kindlasti ei ole, pigem vastupidi – Viveo soovib olla tõhus abiline olemasolevale süsteemile ning pakkuda oma klientidele seda, mida riiklik süsteem tagada ei suuda. 

Paari aasta tagusest Riigikontrolli auditist selgus, et keskmiselt iga neljas Eestimaa elanik pöördub aasta jooksul EMO-sse, ent enam kui pooled neist pöördumistest olid asjatu ressursi raiskamine. Paljudel juhtudel polnud tegemist isegi perearsti pärusmaaga, vaid piisanuks ka pereõest või suisa apteegist. 

Muuhulgas toodi EMO-sse pöördumise põhjustena välja nii see, et perearsti ei saadud kuidagi kätte kui see, et ei tahetud perearsti tülitada. Lisaks tuleb auditist välja, et Tartus ega Pärnus tööta nädalavahetustel ükski perearst ning koguni seitsmes maakonnas ei saa õhtusel ajal või nädalalõputi arstiabi. 

Viveo Health poolt koostatud 2019. aastal läbi viidud uuringust selgus, et arsti poole pöördumist peetakse stressirohkeks ja aeganõudvaks ning üritatakse end pigem ise ravida. Samuti toodi välja, et perearsti ning pereõega suhtlemiseks võiks rohkem kasutusele võtta videokõned, et patsient vajadusele maha rahustada ning leppida kokku aeg edasiseks kohtumiseks. 

Tervisemure puhul peaks inimese esimeseks kontaktiks olema tema perearst või pereõde. Reeglina peaks ägeda tervisehädaga inimene saama pereõe või -arsti vastuvõtule samal päeval, kroonilise haiguse või teiste vähempakiliste muredega viie tööpäeva jooksul. Kahjuks tegelik elu nende nõuetega sageli kokku ei lähe või ei taju ootama sunnitud patsiendid oma mure vähempakilisena. 

Väiksematest asulatest või maapiirkondadest arsti juurde jõudmine on omakorda keeruline ja sel juhul puudub arsti osas ka valik – alternatiiv asub tõenäoliselt veelgi kaugemal. Kuskilt ei paista olukorrale ka leevendust, sest perearstide põuast on räägitud juba aastaid, praegustest perearstidest veerand on juba ületanud 65 eluaasta künnise ja noori perearste samuti piisavalt peale tulemas pole. 

Isegi pärast perearsti juurde pääsemist on eriarsti vastuvõtuni veel pikk maa minna. Inimesed tõid Viveo uuringus välja pikki ooteaegu, mida tervisemurega on raske kannatada. Jätkumurede korral tuleb aga kogu kadalipp uuesti läbida. Sealt saavad ka alguse põhjendamatud käigud EMO-sse. Riigikontrolli auditis tõi Pärnu haigla EMO juht välja, et inimesed pöörduvad sinna ka teadmisega, et seal saab kõik uuringud ühest kohast ega pea mööda linna jooksma – see on kiire ja mugav.

Seda lünka on nüüd võimalik täita Viveo lahendusega. Perearstisüsteemil ei ole võimekust tagad suhtlust chati või video teel ega kiiret abi nädalavahetuseti. Ei tasu ka ootama jääda, et see võimekus tekib – selle asemel tasub võtta oma tervis enese kätesse. Viveo kasutajatele on kiire ja professionaalne tugi aga igal hetkel garanteeritud, hoolimata asukohast, transpordi olemasolust või nädalapäevast. 

Oleme sõlminud koostöölepped tervishoiuteenuse osutajatega kõikjal üle Eesti. Viveo partnervõrgustikku kuulub täna üle 30 era ja riiklikku meditsiiniasutust (sh SYNLAB, Fertilitas, Tallinna Eriarstikeskust jpt) ning nende hulgast leiab Viveo arst või õde sulle kiireima aja lähima teenusepakkuja juures.

Viveo vastuvõttude asjassepuutuv info kantakse samamoodi Digilukku ning edasisuunamisel väljastatakse saatekiri. Viveo Üldarsti paketi kasutamiseks pole vajalik isegi ravikindlustus – ehkki eriarsti juurde edasi suunamisel peab inimene juba ise kaasnevad kulud tasuma. Igal juhul on see ideaalne võimalus saada kiire ligipääs esmatasandi arstiabile – perearst suudab lahendada juba keskmiselt 8 tervisemure 10-st. Kokkuvõttes võidavad kõik – patsient, perearstisüsteem ning meie ühine tervishoiusüsteem tervikuna. 

Kasutatud allikad: 

  • Perearstiabi. Eesti Haigekassa
  • “Ei tahtnud perearsti tülitada”: enamik EMO-sse pöördumisi on põhjendamatud. ERR (01.11.2018) 

Populaarsed postitused

29.10.2019
Unekvaliteet